Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Φιλοσοφία για παιδιά»
Η φιλοσοφία για παιδιά είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την εξοικείωσή τους με τη φιλοσοφία και με την πρακτική της διδασκαλίας της φιλοσοφίας σε παιδιά.